Начало

          Национална организация на скаутите в
    България е казанлъшка организация, която е
    приемник на закритата през 1946 година
    организация на българските младежки
    разознавачи. Възстановяването на движението
    в страната става през 1990 година под името
    "Организация на скаутското движение
    в България". Тя е доброволна неполитическа,
    неправителствена, образователна и отворена за
    всички без разлика за произход, раса и религия.
    Целта на организацията е да способства за
    развитието на младежите, като ги подготвя напълно да реализират своите     физически, интелектуални, потенциални и духовни потребности като
    личности и добри граждани.

   Ние сме младежка организация, която подпомага    развитието на младежта, както психически така и    физически. Имаме за цел да опазваме околната среда и да    организираме групи. Правейки това ние се забавляваме и
   се сприятеляваме с нови хора, посещаваме нови места,    следвайки общите възгледи на скаутизма.

            България има нужда от млади ентусиасти, които да се развиват и да подпомагат общата цел. Чрез организацията можете да се       запознаете с нови личности от цял свят, както да научите себе си, приятелите си и бъдещите си потомци на полезни и интересни познания       за живота. Бъдете сигурни, че ще има интересни преживявания не само по време на походи и лагери, но и други мероприятия свързани с       околната среда. Ще имате възможност да сформирате свой патрул, на който ще бъдете не само отговорник, но и водач. Ще предавате       вашите знания, ще заслужите званието отряден водач и ще се научите да носите отговорност не само за Вас, но и за другите около Вас.

Национална организация на скаутите в България - регион Казанлък | Всички права запазени! Дизайн и изработка от .:: tdesign ::.